Victoriei Nr 2 Botoşani +40 231 510 792 secretariat@djdpbt.ro

Direcţia Judeţeană de Drumuri si Poduri Botoşani

Detalii contact

Strada Victoriei Nr 2 Botoşani

Telefon: +40 231 510 792

Email: secretariat@djdpbt.ro

djdp_botosani@yahoo.com

 Program de lucru: 7:00 - 15:30, Luni-Vineri.

Prezentarea instituţie

 Direcţia Judeţeană de Drumuri și Poduri Botoşani

Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri va fi organizată şi va funcţiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale , cu modificările și completările ulterioare şi a HCJ nr. 24/29.05.1998.

Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri este organizată ca serviciu public cu personalitate juridică, funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Botoşani şi este finanţată în conformitate cu prevederile legale privind finanţele publice locale.

Obiect de activitate

Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri are ca obiect de activitate administrarea, exploatarea şi întreţinerea drumurilor judeţene şi a podurilor în condiţii de fluenţă şi siguranţă a circulaţiei.

Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani administrează în numele Consiliului Judeţean Botoşani reţeaua de drumuri judeţene , inclusiv podurile şi viaductele, pasajele denivelate, construcţiile de apărare şi consolidare , pistele pentru ciclişti , locurile de parcare , oprire şi staţionare , indicatoarele de semnalizare rutieră şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei , terenurile şi plantaţiile care fac parte din zona drumului , mai puţin zonele de protecţie .

Deasemeni , Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri administrează terenurile şi clădirile transmise prin hotărâre a Consiliului Judeţean Botoşani , conform inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Botoşani.

Conducerea institutiei

Este asigurată de:

Ing. Gheorghe Cătălin Gheorghian- director executiv

Ing. Șmit Paul- director executiv adjunct

Starea Infrastructurii

Situația drumurilor naționale

Dispecerat Botoşani Tel +40 231 510 792

Detalii...

Web site in Actualizare !

 

 Acest website este in construcţie, momentan sunt secţiuni ce nu au conţinut actualizat !  

 Ne cerem scuze de inconvenient, vă rugăm sa reveniţi ! 

a

Eliberare AST-uri

Detalii despre Autorizatiile Speciale de Transport. Programul, persoane responsabile cu emiterea AST si datele de contact ale centrelor teritoriale. Autorizatia speciala de transport se elibereaza in baza unei cereri completata de transportator sau de beneficiarul transportului.

Detalii...